V torek, 27. januarja, smo na naši šoli izvedli otroški šolski parlament. Najprej smo predstavniki šolske skupnosti izvolili predsednika parlamenta, njegovega namestnika in tajnico. Nov predsednik je Žiga Ciglarič iz 9. razreda, njegova namestnica Lara Perkovič iz 7. razreda, tajnica pa je postala Nuša Korez iz 6. razreda.

Po volitvah so potekale predstavitve posameznih razredov na temo Izobraževanje in poklicna orientacija. Najprej so nastopili učenci drugega in tretjega razreda, ki so se nam predstavili s temo »Ko bom velik, bom …«. Tu smo izvedeli, da si učenci prve triade želijo postati vse od kmeta do medicinske sestre, od pevke do papeža in od frizerke do učitelja. S predstavitvijo so nato nadaljevali učenci 4. razreda, ki so nam predstavili sistem šolanja v Sloveniji. Z izvirno igro so nam povedali nekaj več o šolanju v preteklosti, sedanjosti in nam predstavili njihove domneve za šolanje v prihodnosti. Sledil je 5. razred. Ti so nam povedali več o priljubljenosti šolskih predmetov. Med njimi je najbolj priljubljen predmet športna vzgoja, ne marajo pa matematike in slovenščine. Šesti razred nam je nazorno prikazal različne tehnike učenja, to so t.i. nevihta možganov, ribja kost, miselni vzorci in VŽN. Za šestim razredom so nas sedmi popeljali po Sloveniji in po svetu z mednarodnimi izmenjavami. Sledil je osmi razred, ki nam je povedal nekaj več o perspektivnih poklicih. Za njimi je nastopil še deveti razred, ki nam je predstavil šolanje v Sloveniji in odločitve devetošolcev, na katere srednje šole bodo odšli.

Po končanih predstavitvah smo se dogovorili, da bodo Osnovno šolo Cirkovce na občinskem otroškem parlamentu predstavljali učenci sedmega in devetega razreda. Le-ta se bo odvil 10. 2. na Osnovni šoli Borisa Kidriča v Kidričevem.

 

Žiga Ciglarič, predsednik šolskega parlamenta