DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA SPOŠTOVANJE.

Potekal  je v soboto, 2. aprila

 V okviru 7. Dneva za spremembe so po vsej Sloveniji potekale različne akcije, katerih skupni imenovalec je spoštovanje. Spodbujali smo  dobre medsebojne odnose, spoštljivo komunikacijo in drobna dejanja prijaznosti

Tudi šolski sklad osnovne šole Cirkovce  se je priključil tej akciji in v centru Cirkovc  pripravil MINI SEJEM rabljenih predmetov in  ZABAVNI PROGRAM z nastopi otrok in gostjo Saro Hercog, finalistko talentov

Z donacijskimi sredstvi smo zbrali   445  EUR. Izkupiček bo namenjen Šolskemu skladu OŠ in vrtca Cirkovce, ki financira pomoč otrokom iz socialno šibkih družin, obisk šole v naravi, šolske ekskurzije, obisk šolskih tekmovanj in nakup potrebne opreme v vrtcu in šoli, za katero ni mogoče dobiti sredstev od drugih virov.

 Ta svet je lep, če si človek do ljudi (Pavček).