Z učenci izbirnega predmeta literarni klub smo si v tem šolskem letu zadali nalogo, da v šolo povabimi literarnega ustvarjalca. Ta projekt smo lahko izvedli, saj smo bili uspešni na razpisu Povabimo besedo 2017, ki ga organizira Društvo slovenskih pisateljev s pomočjo Javne agencije za knjigo Republike Slovenije.

V sredo, 26. 4. 2017, nas je obiskal Esad Babačič. Učenci 8. in 9. razreda so mu prisluhnili, ko jim je pripovedoval o sebi in svojem ustvarjanju. Do takrat so ga poznali le kot avtorja knjige o Dejanu Zavcu. V tej uri pa so ga spoznali tudi kot pesnika, pisatelja pa tudi igralca v slovenskem filmu Outsider. Predvsem pa nam je pripovedoval o tem, da če si drugačen, ni nič narobe, treba je to drugačnost izkoristiti in jo pokazati. O drugačnosti pa govori tudi njegova slikanica Kiti plavajo počasi, ki je napisana v slovenskem in angleškem jeziku, in jo bodo učenci literarnega kluba predstavili učencem prve triade. Kot je sam povedal, ima rad osebe, ki so začele »na dnu« in ravno zato si je izbral Dejana Zavca ter njegovo zgodbo predstavil v knjigi Trdobojec.

Učencem je poudaril, da branje poezije pomaga pri iskanju samega sebe, vpliva na naše počutje in dojemanje sveta okoli sebe.

Petra Žunko, prof. slov.