Med izvajanjem šole v naravi je nastalo veliko slikovnega in video gradiva. Fotografije so bile sproti objavljene na spletni strani. Video gradivo je potrebno urediti in zmontirati. Zato bodo učenci, do naslednjega petka, tako film, kot fotografije prejeli na CD-ju oz., bodo dobili spletno povezavo preko katere si bodo lahko stisnejno datoteko, s fotografijami in filmom, pretočili na svoj računalnik. Predlagam, da fotografij ne kopirate s spletne strani, ker so v slabši resoluciji in tudi postopek je zamuden.