SLOVEN′C, TVOJA ZEMLJA JE ZDRAVA – kulturni dan ob slovenskem kulturnem prazniku

V ponedeljek, 10. 2. 2020, smo na naši šoli, OŠ Cirkovce, imeli kulturni dan. Naslovili smo ga z verzom iz Vodnikovega Dramila.

Valentin Vodnik pa je bil tudi naša rdeča nit. Kuhalo se je po njegovih Kuharskih bukvah, izdelovala se je kulisa Midva sva Valentin in France, portreti Vodnika in Prešerna so se slikali in izdelovali s pirografom,  prepisovali so se recepti, raziskoval se je čas razsvetljenstva, izumi in iznajdbe, plesalo se je plese takratnega časa, Vodnikovo Dramilo so učenci pod vodstvom glasbenega pedagoga uglasbili in zapeli. Nastala je sodobna različica Dramila, učenci so prevajali besedilo prve slovenske komedije v angleščino. Vse je budno spremljala novinarska ekipa in snemalec.  

Sledila je proslava, učenci so delo v delavnicah predstavili, gledališki klub pa jim je postregel s sodobno različico Županove Micke, prve slovenske komedije.

Bilo je zanimivo, ustvarjalno, sproščeno in predvsem zelo delovno. Saj veste, kaj je Vodnik v Dramilu še zapisal: » Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal.«

Jerneja Kuraj