Dragi starši in učenci.

Kot sem vam že napisala, vam v prilogi pošiljamo obvestila o informativnih dneh. Žal, bodo zaradi same situacije v državi in zaradi zagotavljanja varnosti vseh posameznikov, informativni dnevi tudi v letošnjem šolskem letu izvedeni na daljavo.

V prilogah imate podatke za posamezne srednje šole in informacije o informativnih dnevih na posameznih šolah. Prosim, da si pogledate tudi spretno stran https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ , kjer boste našli vse potrebne informacije.

Če imate kakšna vprašanja ali dileme, pa se lahko obrnete tudi name.

Lep pozdrav,
Doroteja Vodopivec, svetovalna služba

INFORMACIJA v zvezi z izvedbo letošnjih informativnih dni

Glede na epidemiološko situacijo v državi tudi v tem šolskem letu izvedba informativnih dni, ki so s šolskim koledarjem predvideni za 11. in 12. februarja 2022, na srednjih šolah in v dijaških domovih ne bo mogoča, čeprav v tem šolskem letu pouk poteka v šolah. Kot smo zapisali že lani, gre za dogodek visokega tveganja, ob katerem se združuje veliko število učencev iz različnih delov Slovenije, pri čemer pa prihaja tudi do izrazito povečane uporabe sredstev javnega prevoza.

Vse srednje šole in vsi dijaški domovi bodo zato tudi letos svoje predstavitve šole oziroma izobraževalnih programov, ki jih izvajajo, in dijaškega doma izvedli na virtualni način oziroma s spletno predstavitvijo. Zavedamo se sicer, da tak način predstavitve ni najbolj ustrezen, vendar je v dani situaciji edini možen.

Lanskoletne izkušnje virtualnih predstavitev šol in dijaških domov so se izkazale za odlične, zato smo prepričani, da bo tako tudi letos in da bodo tudi letos kandidati pridobili vse informacije, ki jim bodo v pomoč pri izbiri dijaškega doma, šole oziroma izobraževalnega programa, v katerem bi želeli nadaljevati svoje izobraževanje.

Z namenom da bi bile informacije v zvezi z izvedbo informativnih dni tudi za letošnje devetošolce oziroma učence, ki se prihodnje šolsko leto vpisujejo v srednješolske izobraževalne programe in dijaške domove, zbrane na enem mestu in čim bolj pregledne, smo s strani vseh srednjih šol in dijaških domov pridobili ustrezne informacije in na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavili seznama vseh srednjih šol in dijaških domov s povezavami do njihovih spletnih strani.

Navedena seznama, ki vsebujeta tudi nekatere druge ključne informacije glede izvedbe informativnih dni na posamezni srednji šoli oziroma v posameznem dijaškem domu, smo posredovali tudi na vse osnovne šole z zaprosilom, da z obema seznamoma seznanijo svoje učence, ki prihodnje šolsko leto nadaljujejo izobraževanje v srednjih šolah (npr. z objavo na svojih spletnih straneh, ali v okviru gradiv, ki jim jih posredujejo v zvezi s svetovanjem za vpis).

INFORMATIVNI DNEVI V SREDNJIH ŠOLAH IN DIJAŠKIH DOMOVIH

Informativni_dnevi-2022-SŠ

Informativni_dnevi DD 2022-23