Naslov naloge VODA ZDRAVI BOL

Mentorice:

  • Marina Mlinarič

  • Mira Pernat Bračko

  • Simona Pajnkiher

  • Doroteja Vodopivec

Učenci:

Lara Unuk (8. a), Živa Vešnik (8. a), Žak Pirc (8. a), Filip Dolenc (8. b), Lara Grajfoner (8. b), Simon Kos (8. b), Vanesa Ušaj (8. b), Gašper Belca (8. b), Lucija Baklan (9. a)

OSVOJENO SREBRNO PRIZNANJE