Na šoli poteka prepoznavanje otrok s posebnimi potrebami po več stopnjah. Najprej pa moramo pri otroku opaziti, da se pojavljajo težave pri osvajanju snovi. Običajno to zaznajo starši in/ali učitelj. Na podlagi tega se obrnejo na svetovalno službo, ki s pomočjo specialne pedagoginje izvede osnovne teste in pogovore z otrokom in starši. Ko pridobimo vse potrebne informacije, se lahko skupaj s starši odločimo, da otroku pomagamo s pripravo Indivudaliziranega delovnega projekta pomoči ali z vlogo za postopek usmerjanja. Starše usmerimo tudi, da otroka po potrebi napotijo k drugim strokovnim delavcem ( logoped, psiholog, specialni in rehabilitacijski pedagog, …), kjer si pridobijo potrebna poročila.

Otroku z odločbo lahko nudimo potrebne prilagoditve, ter dodatno in učno strokovno pomoč. V okviru odločbe, se strokovna skupina sestane ob začetku šolskega leta, kjer dorečemo cilje individualiziranega programa za posameznega otroka. Po potrebi se sestanemo tudi tekom leta ali pa potem ob koncu, ko poteka evalvacija dela.