Projekt Shema šolskega sadja in zelenjave ter mleka je ukrep skupne kmetijske politike EU. Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Projekt je namenjen vsem učencem od 1. do 9. razreda.

Operativni cilji:

 • poučiti učence o pomenu uživanja svežega sadja in zelenjave ter mleka za varovanje zdravja,
 • učence spodbuditi k večjemu uživanju sadja in zelenjave ter mleka,
 • osvestiti, da so sadje, zelenjava in mleko lahko okusen in zdrav obrok, ki lahko nadomesti manj zdrave sladke in slane prigrizke.

Sadje, zelenjavo in mleko bomo predvidoma razdeljevali 2 – 3x mesečno, ob sredah oziroma glede na možnost dostave.

Način razdeljevanja:

 • učencem od 1. – 5. razreda bodo razredničarke odnesle košarico s sadjem v razred, mleko, jogurt ali skuta bo postreženo v manjših plastičnih lončkih.
 • učenci 6., 7., 8. in 9. razreda bodo imeli sadje na voljo v jedilnici v košari in si ga bodo sami postregli, mleko, jogurt ali skuta bo postreženo v manjših plastičnih lončkih.

Sadje in zelenjavo  bomo izbirali iz seznama priporočenih dobaviteljev (integrirana in ekološka pridelava).

Promocijske aktivnosti:

 • seznanitev učencev pri razrednih urah,
 • predstavitev na šolski spletni strani,
 • izdelava plakata.                

Izobraževalne aktivnosti:

 • učenci 4., 6. in 8. razreda bodo izpolnili ankete Inštituta za varovanje zdravja,
 • tema pri razrednih urah,
 • medpredmetno vključevanje teme v pouk,
 • naravoslovni dnevi s prehransko tematiko,
 • uporaba kart Sadje in zelenjava pri pouku gospodinjstva v 6. razredu,
 • izdelava namizne družabne igre s tematiko sadja in zelenjave,
 • likovno in literarno ustvarjanje.

Koordinatorka projekta je Mateja Lampret.