OŠ Cirkovce z enoto vrtec ima organiziran šolski sklad. Delovanje šolskega sklada je predpisano z zakonom (ZOFV-i: 135. člen). Sredstva za šolski sklad pridobivamo z donacijami in lastnimi akcijami (zbiranje starega papirja, prodaja novoletnih voščilnic, Drobtinica, zbiranje kartuš), ter z donacijami staršev. Zbrana sredstva bomo namenili za nabavo igrač, učnih pripomočkov, IKT tehnologije, ureditev terase v vrtcu, subvencioniranje kosil in šol v naravi.

Na rednem sestanku šolskega sklada je upravni odbor sprejel sklep, da bi tudi v letošnjem šolskem letu starši prispevali v šolski sklad.

Prostovoljni prispevek na posameznega otroka/učenca v šolskem letu 2014/2015 znaša 10 evrov, za kar vam prilagamo posebno položnico.

Na šolski spletni strani,http://www.os-cirkovce.si, si lahko pogledate porabo sredstev za šolski sklad v letu 2014.

Praznične aktivnosti

Božični bazar za vrtec in šolo bomo organizirali 15. 12. 2014 v avli šole. Vabimo vas, da nas obiščete.

Zahvaljujemo se Vam za vaše razumevanje in prispevek v šolski sklad, saj boste s tem omogočili tudi svojemu otroku kvalitetnejšo vzgojo in izobraževanje.

UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA

Šolski sklad SKUPAJ 2014

Šolski sklad – šola 2014

Šolski sklad – vrtec 2014