Zavedanje, da je naš planet živo bitje , del katerega smo tudi mi , nas vodi v dejanja , s katerimi bomo Zemlji izkazali hvaležnost in se ji zahvalili za njeno gostoljubje.

Tako smo tudi v vrtcu Cirkovce ta dan obeležili s čistilno akcijo.

Čeprav smo še majhni, smo s tem, da smo očistili okolico vrtca in šole , prispevali k ohranjanju narave in varovanju okolja.

Preden smo se odpravili na delo , smo si nadeli zaščitne rokavice. Bile so nam za nekaj številk prevelike, vendar otrok to ni motilo. Bilo jim je zelo všeč in zanimivo. S seboj smo vzeli tudi veliko vrečo, kamor so otroci odlagali smeti.

Vzgojiteljice smo si, glede na starost otrok,   razdelile lokacijo in smer čiščenja. Otroci mlajših skupin so pobirali smeti v bližnji okolici vrtca in šole , otroci iz starejših skupin pa so se odpravile do železniške postaje , ter do centra Cirkovc.

Otroci so bili zelo dobri opazovalci in so opazili smeti , ki so bile skrite tudi našim očem in jih odrasli velikokrat ne opazimo.

Ob zaključku akcije so bile naše vreče polne smeti , ki smo jih odložili v zabojnike . Otroci so bili zelo veseli ob pogledu na očiščeno naravo.

 

Andreja Šprah,
pom. vzgojiteljice