GIBANJE V VRTCU CIRKOVCE

 Naši možgani se brez gibanja ne bi mogli razviti in to bi se poznalo na zmožnosti vida, sluha, čuta, uporabi rok in nog, razuma in uporabi jezika …

Veščina, ki si jo otroci prav tako pridobijo z gibanjem, pa je orientacija v prostoru, ki pa se povezuje z matematiko in opismenjevanjem, predvsem pa tudi z razvijanjem ravnotežja. Tako gibanje pozitivno vpliva na fizični, intelektualni, čustveni in socialni razvoj otroka.

 

Zato smo se v vrtcu Cirkovce odločili, da zraven vsakodnevnega razgibavanja, enkrat na mesec pripravimo dejavnost v telovadnici, ki jo pripravi ena od vzgojiteljic, za celoten vrtec. Pripravili bomo različne poligone, igre s padalom, razgibavanje z baloni, obroči, žogami, časopisnim papirjem…Sodelujejo vsi otroci, od najmlajših pa vse do najstarejših, izpeljava naloge pa se prilagaja gleda na otrokove zmožnosti in starost.

Tako smo v torek, 20.10.2015, pripravili poligon v mali telovadnici. Aktivni so bili vsi otroci, vsaka od vzgojiteljic pa je pomagala otrokom v svoji skupini pri premagovanju ovir na poligonu.

Otroci so zelo uživali, vsi skupaj pa smo bili razgibani, bolj sproščeni in polni energije.

Vzgojiteljica Monika Šešo