15. 2. 2016 so učenci Osnovne šole Cirkovce priredili šolski parlament, v katerega so se vključili učenci od 2. do 9.razreda. Vsak razred je prejel temo, v katero se je moral poglobiti in pripraviti zanimiv nastop s pestro vsebino.

Najprej smo izvedli volitve, v katere so bili vključeni predstavniki šolske skupnosti. Vsak razred ima po dva taka predstavnika. Volilna komisija je z nadobudnim očesom spremljala potek in nudila morebitno pomoč mlajšim učencem. Tako smo z volitvami dobili predsednico, njenega namestnika in tajnico, ki je nato pisala zapisnik.

Učenci od 2. do 4. razreda so se ukvarjali s temo psihičnega in fizičnega nasilja. Opazovali in prisluhnili smo različnim igram, v kateri so prikazali zbadanje, norčevanje, nasilje in nasvete, na koga se obrniti, če se takšne stvari dogajajo tebi.

5. in 6. razred se je poglobil v temo, ki je zajemala zasvojenost z računalniškimi igricami in t. i. selfiji. Zopet smo opazovali zanimivo igro o najstnikih, ki niso odvrnili pogleda od svojega telefona. Prav tako so nam predstavili bistvene podatke o telefonih in zanke pri uporabi.

Učenci 7. razreda so odigrali igro, v kateri smo spoznali najpogostejše pasti, ki se dogajajo preko družabnih omrežij. 8. razred je z nami delil znanje o mamilih in tragičnih posledicah. Najstarejši učenci naše šole pa so nam prestavili trende uporabe električnih naprav in spleta, torej pasti. Povedali so nekaj o sekstanju, izsiljevanju za spolne namene, zlorabi otrok, internetni samomorilnosti, lažni napadalni identiteti, poosebljanju …

Predsednica, namestnik, tajnica in volilna komisija so nato izbrali predstavnika, ki nas bo zastopal na medobčinskem otroškem parlamentu na Ptuju. Izbrana je bila Maša Medved, učenka 9. razreda.

Ta šolski parlament je bil uspešen, zanimiv in poln smeha, za katerega so poskrbeli predvsem mlajši učenci.

Nuša Bračko, šolsko novinarstvo