NA OŠ CIRKOVCE SMO DRUGOŠOLCI OBELEŽILI SVETOVNI DAN ŽIVALI

 

Učenci 2. A razreda OŠ Cirkovce z razredničarko Suzano Menoni – Planinšek smo se odločili, da z raznimi aktivnostmi v šoli poudarimo svetovni dan živali, ki ga obeležujemo vsako leto četrtega oktobra.

Povezali smo se z Društvom proti mučenju živali in gospo Kristino Pšajd obvestili, da bomo za živali, ki so v oskrbi društva, zbirali hrano in druge potrebščine, ki jih živali potrebujejo za preživetje. Organizirali smo dobrodelno akcijo zbiranja hrane za pse, muce in druge živali, ki jih oskrbuje DPMŽ Ptuj. Potekala je ves teden od 4. 10.2016 do 12. 10. 2016 v osnovni šoli in enoti vrtec.

Zavedamo se namreč, da je veliko živali prepuščenih ulici in zavetiščem, saj vedno več ljudi pride do situacije, ko za psa ali mačko ne more ali ne želi več skrbeti. Na svoji poti v šolo in pred šolo smo samo v lanskem šolskem letu naleteli na več zavrženih živali. Nekaterim smo pomagali ravno preko DPMŽ Ptuj.

V razredu so učenci izdelali škatle za zbiranje hrane, plakate o živalih, jaz kot razredničarka pa sem napisala poziv k zbiranju hrane in potrebščin za živali. Plakate in pozive smo obesili po celi šoli. Štiričlanska delegacija drugošolcev je poziv k akciji prebrala vsem učencem pri razredni uri ter preko šolskega radia. Objava je bila tudi na šolski spletni strani. Škatle smo vsaki dan praznili in zbirali hrano na določeni lokaciji v šoli. Akcijo smo zaključili tako, da smo v četrtek, 13. 10.2016, pripravili srečanje z gospo Kristino Pšajd. Povabili smo vse učence drugega in tretjega razreda ter predstavnike višjih razredov. Srečanje je potekalo v obliki pogovora. Svoje misli so nizali vsi udeleženci, postavljali vprašanja in pripovedovali o svojih izkušnjah. Gospa Kristina pa nam je podrobno predstavila delovanje društva in težave, s katerimi se srečujejo prostovoljci, ki pomagajo brezdomnim in zavrženim živalim. Seznanila nas je s konkretnimi primeri zavrženih živali in reševalnimi akcijami. Te zgodbe so se nas dotaknile, ob njih smo ostali brez besed. Izročili smo ji hrano in druge stvari, ki jih živali potrebujejo za svoje preživetje. V enem tednu smo učenci, otroci in delavci šole ter vrtca zbrali:

  • 120 kg hrane (briketi, hrana v pločevinkah)
  • 4 koce, 3 brisače
  • 1 posteljo
  • 3 posode za hrano
  • 1 žogo, 1 igrača
  • 1 ovratnica, 1 ščetka za krtačenje, 1 lopatka, 1 podstavek za hrano, 1 torbica za kužka/muco

Po besedah in izrazu hvaležnosti gospel Kristine vemo, da smo pripomogli k lažjemu preživetju nastanjenih živali. Živali ne potrebujejo osnovnih dobrin za preživetje in ljubezni samo ob svetovnem dnevu živali. Vse to potrebujejo vsak dan. Vsak dan moramo misliti nanje. Učenci 2. A razreda z razredničarko in gospa Kristina Pšajd smo neizmerno hvaležni prispevka vseh, ki so vsaki dan polnili škatlo s priboljški in nujnimi potrebščinami za živali.

 

Suzana Menoni – Planinšek, OŠ Cirkovce