DELAVNICE ZA NADARJENE UČENCE

Vsak otrok je edinstven in poseben in vsak otrok ima pravico, da razvije svoje potenciale. Današnja šola naj bi bila usmerjena v celovit razvoj vsakega posameznega otroka in razvoj njegovih potencialov. Spodbuja sprejemanje in razumevanje otrokovih potreb, interesov, sposobnosti in želja. Vedno več pozornosti se posveča učencem, ki odstopajo od povprečja, vse več učencev v razredu ima individualizirane programe, prilagojene pristope in dodatno strokovno pomoč. Tako zavedanje o posebnih značilnostih in potrebah nadarjenih otrok v Sloveniji in v svetu nenehno narašča.

OŠ Cirkovce v sodelovanju s sosednjimi šolami vsako leto za nadarjene učence organizira delavnice, katerih namen je omogočiti druženje nadarjenih učencev iz različnih okolij, glede na njihove interese in potrebe.

Delavnice smo načrtovali skupaj z učenci in mentorji OŠ Cirkovce, OŠ Breg, OŠ Kidričevo s podružnico, OŠ Hajdina in OŠ Kuzma, saj želimo ustvarjati pogoje za občasno druženje nadarjenih, ki imajo posebne potrebe, pričakovanja, interese in dosežke na različnih področjih svojega razvoja in ustvarjanja: na naravoslovnem, tehniškem, umetniškem, športnem, literarnem, voditeljskem, ustvarjalnem, socialno- čustvenem.

Letos se je 117 nadarjenih učencev od 4. do 9. razreda lahko odločalo med 12 delavnicami, ki so jih pripravili njihovi mentorji na skupno temo Življenje v rimskih časih. Ponudba delavnic je bila pestra. Odločali so se med izdelovanje rimskih oljenk, mozaikom, izdelovanjem rimskega deblaka, rimsko kuhinjo, kozmetiko starih Rimljanov, rimskimi oblačili, dramsko delavnico, od besede do uprizoritve, rimskim plesom in glasbo, časopisom starih Rimljanov, navidezno resničnostjo in športom starih Rimljanov.

Program druženja smo si zastavili nekoliko nenavadno, in sicer je potekal od petka zvečer do sobote zjutraj, poimenovali pa smo ga tudi Noč nadarjenih. Učenci in mentorji smo se zbrali v petek, 10. 3. 2017, ob 18. uri v Osnovni šoli Cirkovce. Po uvodnih pozdravih ravnateljice OŠ Cirkovce Ivanke Korez, dr. Ivana Ferbežerja in podžupana občine Kidričevo Bogdana Potočnika ter predstavitvi načrtovanih aktivnosti, je sledilo delo v delavnicah. ki je trajalo do 21. ure, ko nas je v avli šole pričakala prava rimska večerja. Da je bilo doživetje še bolj pristno, smo se naučili, kako si iz rjuhe pripraviti rimsko ogrinjalo in tako opravljeni smo posedli na tla k bogato obloženi mizi, kjer so nas čakale jedi, značilne za rimsko kuhinjo.

Po večerji smo še dokončali delo v delavnicah in  se ob 23. uri vsi zbrali v telovadnici, kjer je potekala predstavitev delavnic. Skupine so predstavile svoje delo in ustvarjanje.

Po predstavitvi smo ostali v telovadnici, kjer je potekalo druženje ob plesu in glasbi.

Čas za počitek je bil kratek, a toliko bolj poseben, saj so učenci prespali kar v šoli. V razredih so si pripravili spalne vreče in zaspali do jutra, ki je prišlo kar prehitro, saj je bujenje ob 7. uri za nekatere predstavljalo pravo moro. V jedilnici je že čakal zajtrk in naše skupno, nepozabno druženje se je zaključilo, saj so na parkirišču že čakali starši, da otroke odpeljejo domov.

Ivanka Korez

*FOTOUTRINKI*