20. november je dan, ko vladajo otroci! To je dan, ko otroci za en dan prevzamejo najpomembnejše vloge ter na ta način opozorijo na izzive, s katerimi se soočajo, ter na želje in izzive za prihodnost, ki si jo želijo sooblikovati z odraslimi.

Tudi na Občini Kidričevo  so se pridružili temu dogodku. Mini župan za en dan je postal Simon Žnidar,  ki obiskuje 9. razred OŠ Kidričevo, mini podžupanja pa je postala Nuša Korez iz OŠ Cirkovce. Že v jutranjih urah sta se  na sestanku srečala  z županom Antonom Leskovarjem in obiskala podjetje EKOTAL.  Ob 11 uri je potekala prva izredna seja mini občinskega sveta, na kateri so   bili svetniki učenci OŠ Cirkovce  in Kidričevo. Župan je  prisluhnil idejam o tem, kaj bi bilo po njihovem mnenju potrebno z vidika otrok  postoriti na področju kulture, športa, prometne varnosti …