V sredo, 21. 02. 2018, smo učenci 8. razreda OŠ Cirkovce obeležili dan maternega jezika. To je mednarodni spominski dan, namenjen spoštovanju lastnega in drugih maternih jezikov po vsem svetu.

Učenci smo razmišljali o našem maternem jeziku – slovenščini. Z njim se srečamo ob rojstvu in se v njem najlaže izražamo. Strinjali smo se, da moramo svoj materni jezik spoštovati in ga ohranjati, saj se zavedamo, da je tudi slovenski jezik pomemben delček v mozaiku naše in svetovne kulturne dediščine. Svoja razmišljanja smo tudi zapisali. Izbrali smo tudi najlepše besede na šoli (od 1. – 9. razreda) in med njimi je najbolj izstopala beseda ljubezen.

Naš materni jezik – slovenščina je členjen na veliko narečij. Izdelali smo karto narečnih skupin, napisali smo dramsko besedilo v našem narečju, razmišljali pa smo tudi o tem, katere so bile naše prve besed, ki smo jih izgovorili.

Deset najlepših besed smo tudi zapisali na plakat in jih izobesili na šoli. Naši učiteljici Nastja Bat in Jerneja Kuraj si želita, da bi te besede čim pogosteje uporabljali v govoru.

Tosja Pišek in Miha Lah,
8. razred OŠ Cirkovce