V torek, 13. 3. 2018, sva z mentorico Polono Lešnik odšli na medobčinsko zasedanje Otroškega parlamenta na Ptuj.

Zbrali smo se predstavniki osnovnih šol iz ptujske regije. Tema je bila šolstvo in šolski sistemi. Vsaka šola je imela po enega predstavnika in iz OŠ Cirkovce sem bila to jaz.

Ko smo se vsi zbrali, smo vlekli listke, da smo sestavili skupine. Tako smo se razdelili v štiri. Vsaka skupina je imela svojo temo, na voljo smo imeli pol ure za razpravo. Nato smo svoje ideje predstavljali in sledili so naši komentarji, na katere smo se prijavili z dvigom roke. Ko smo bili poklicani, smo lahko povedali svoje ideje in razmišljanja. Seveda pa so bila mnenja različna. Na žalost nam je zmanjkalo časa, saj bi lahko še dolgo razpredali.

Tako je napočil čas glasovanja za predstavnikov ptujske regije, ki nas bodo zastopali v državnem parlamentu v Ljubljani. Izglasovani sta bili dve dekleti in še dve po abecednem seznamu šol. Na žalost jaz nisem bila med njimi. Sem pa dobila novo in nepozabno izkušnjo.

Lana Pirc, 7. r.