Prav je, da vsako leto širimo zavedanje o pomenu človekovih in otrokovih pravic, strpnosti in medsebojnem spoštovanju, saj smo UNESCO šola. Letošnja tema je bila STOP OBREKOVANJU, po domače povedano šimfanju ( kot so se učenci izrazili). V sodelovanju z izobraževalnim centrom EKSENA, smo učitelji izvedli delavnice na temo stop obrekovanju.

Obrekovanje je podcenjena oblika nestrpnosti, agresije in socialnega nasilja. Je kršitev človekovih pravic ter napad na človekovo dostojanstvo. Uničuje medsebojne odnose, spodbuja nestrpnost ter sovraštvo. Učenci 2.a in 4.b razreda so se po pogovoru o obrekovanju teme lotili likovno. Nastale so številne risbe, ki so na ogled v šolski avli. Z učenci 8. in 9. razreda sva se učiteljici angleščine lotile obrekovanja kar pri urah angleščine, kjer je bil prvoten pogovor v slovenskem jeziku, nato še v angleščini. S pomočjo moderne tehnologije smo iskali, prevajali, debatirali… Nastali so številni plakati na temo STOP GOSSIPING, ki so prav tako razstavljeni v šolski avli.  Zato » KEEP CALM AND STOP GOSSIPING«za strpne in medsebojno spoštljive odnose.

Petra Oblak