Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga se že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznuje evropski dan jezikov. Obeležili smo ga tudi v vrtcu v Cirkovcah. V ponedeljek, 27. septembra, smo vzgojiteljice otrokom treh skupin 2. starostnega obdobja predstavile pesem Glava, rame, noga, prst v treh jezikih, in sicer v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Otroci so pesmi pripevali, se učili besed v tujih jezikih, telovadili in se pri tem zabavali. Najbolj pa jih je presenetilo, ko smo jih vzgojiteljice ogovorile v tujem jeziku, saj nas večinoma niso razumeli in so le radovedno poslušali ta »čudaški« govor. Dogodek smo zaključili v najstarejši skupini, kjer smo v tujih jezikih tudi šteli do 10 in slavljenki dneva zapeli Happy birthday.

Vzgojiteljica Katja Vodošek