V četrtek, 8. decembra, smo na Osnovni šoli Cirkovce obeležili 50 let delovanja Otroške folklorne skupine Osnovne šole Cirkovce.

Cirkovška otroška folklorna skupina je ena izmed prvih otroških folklornih skupin v Sloveniji.

Zanimanje za obiskovanje folklorne skupine je pri učencih zelo veliko. Kar seveda ni nič presenetljivega, saj otroci s tem rastejo. Mnogi že od malih nog spremljajo zgodbe svojih staršev, sosedov ali starejših otrok o tem, kako veselo je pri folklori. Na cirkovški šoli tako letos delujejo štiri skupine. Najmlajša, predšolska skupina iz vrtca, skupina prvega in drugega razreda, mlajša OFS, v kateri plešejo učenci 3., 4. in 5. razreda, ter starejša OFS, v katero so vključeni učenci 6., 7., 8. in 9. razreda. Skupaj na OŠ Cirkovce pleše kar 100 otrok in učencev.

Da se danes vse štiri skupine folklornikov lahko predstavijo v tradicionalnih oblačilih, gre velika zasluga sponzorjem in šolskemu skladu OŠ Cirkovce, ki skozi vsa leta prispeva sredstva za nakup blaga, saj otroci oblačila hitro prerastejo, v skupine pa se vključuje tudi vedno več otrok, ki jih je potrebno primerno obleči. Iz sredstev šolskega sklada smo kupili tudi šolsko frajtonarico. V preteklih letih smo skupaj s Prosvetnim društvom Cirkovce sodelovali v programu razvoja podeželja LAS – Bogastvo podeželja ob Dravi in Slovenskih goricah ter dve skupini folklornikov tudi primerno obuli. 

Mladim folklornikom želimo, da nas še  naprej razveseljujejo in zastopajo na prireditvah v kraju, občini in širše.

Ivanka Korez