DANSKA – dežela sočutja, vključenosti in drugačnosti   več…


 

V šolskem letu 2022/23 smo se prvič prijavili na mednarodni projekt Erasmus+. Projekt, ki bo trajal 18 mesecev, je bil odobren, tako da v tekočem šolskem letu pričnemo z izvajanjem. Naslov projekta se glasi (So)čutno učenje z naravo, v ospredje pa bomo postavljali tri cilje, in sicer Krepitev socialnih in čustvenih kompetenc, Učenje na prostem (outdoor learning) in Izboljšanje aktivne rabe angleškega jezika. Učitelji in učenci bodo obiskali tuje države in se od gostiteljev naučili novih znanj. Izmenjava bo pa seveda recipročna, tako da tudi mi pričakujemo obisk tujcev, polnih pričakovanj.

Vodja projekta Erasmus+ je Nastja Zacharias.