S ponosom shttps://www.us-rs.si/natecaj-varstvo-narave/poročamo, da so naše učenke 9. razreda, Hana M,. Kiara V., Lana L. in Lana B. zelo uspešno sodelovale na nedavnem ustvarjalnem in literarnem natečaju v sklopu izbirnega predmeta Državljanska kultura, ki ga je organiziralo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Tokratna tema natečaja je bila namenjena mladim in njihovemu razmišljanjem ter ustvarjanju na temo naših ustavnih pravic in odgovornosti v zvezi z zdravim življenjskim okoljem, ohranjanjem narave in varstvom okolja.
Ves vložen trud in ustvarjalnost sta bila opažena. Učenke so prejele vabilo na zaključno prireditev, ki bo potekala v prostorih Ustavnega sodišča v Ljubljani.
Učenkam in mentorici iskreno čestitamo!

Vsa razstavljena dela so dostopna na spodnji povezavi:
https://www.us-rs.si/natecaj-varstvo-narave/