Cilji projekta:

  • Preizkušanje in implementacija didaktičnih pristopov in pedagoških strategij celovitega razvoja digitalnih kompetenc
  • Usposabljanja in izobraževanja ter vzpostavitev podpornega  spletnega okolja za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ
  • Izdelava učnih scenarijev, priprava interaktivnih učnih načrtov ter objava ostalih digitalnih gradiv ter primerov dobre rabe
  • Prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti v celotnem vzgojno-izobraževalnem sistemu
  • Vzpostavitev učečih se skupnosti, prenos znanj in širjenje digitalne kompetentnosti.
  • Priprava Digitalne strategije šole ter Kataloga kompetenc

Trajanje projekta: 11. november 2023 – 30. junij 2026

RAZVOJNI TIM NA OŠ CIRKOVCE

Ivanka Korez ravnateljica
Tomaž Grobelnik učitelj metematike, koordinator
Ivan Kojc računalnikar, ROID
Mateja Lampret vodja vrtca, strokovni sodelavec
Polona Lešnik učiteljica RP, strokovni sodelavec