Kaj je UNESCO ASPnet

 

UNESCO je organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Ustanovljena je bila leta 1945 s sedežem v Franciji.

logo_UNESCO

 

UNESCO ASP mreža je nastala kot Projektna mreža združenih šol (Associated Schools Project Network) leta 1953.
Naša šola je bila sprejeta v mrežo leta 2003. ASPnet deluje na lokalnem, nacionalnem, regionalnem in mednarodnem nivoju. Vključuje šole iz vseh kontinentov. Center je na sedežu UNESCA v Parizu.

             unesco_logo2007

 Temeljni UNESCO cilj, ki je izpeljan iz UNESCO Ustave, je prispevati k miru in varnosti s promocijo sodelovanja narodov skozi izobraževanje in vzgojo, znanost in kulturo. Namen sodelovanja je krepitev splošnega spoštovanja do pravičnosti in miru za ljudi vseh narodov, ne glede na raso, spol, jezik ali religijo. Uveljavljati kulturo miru in nenasilja ter naučiti se skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlje. Prihodnost bodočih rodov bo skupna ali pa je sploh ne bo. Zato: naučiti se živeti skupaj, naučiti se deliti med seboj.

 

  • UNESCO ideje in teme so vpete v življenje in delo šole:
  • Svetovni problemi in vloga zn pri njihovem reševanju
  • Človekove pravice, demokracija, strpnost in sodelovanje
  • Interkulturno učenje
  • Okoljski problemi in interdisciplinarno reševanje

 

Združene šole smo zavezane spodbujanju in uresničevanju UNESCO načel z izvajanjem projektov in obeleževanjem
svetovnih ter mednarodnih dni. Skupaj se učimo razmišljati globalno in delovati lokalno.

 

Naše delo v okviru Unesca temelji na štirih temeljnih načelih, DELORSOVIH STEBRIH, ki so v vsakem organiziranem učenju deležni enake pozornosti. Ti stebri so:

1. Učiti se, da bi vedeli

2. Učiti se, da bi znali delati

3. Učiti se biti

4. Učiti se, da bi znali živeti z drugim