ŠRC GRAMOZNICA PLETERJE – VZHODNI DEL – Občina Kidričevo

ŠRC GRAMOZNICA PLETERJE – VZHODNI DEL

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Projekt “ŠRC GRAMOZNICA PLETERJE-vzhodni del”

Operacija se bo izvedla na parceli 388/1, katastrska  občina Pleterje. Lastnica območja je Občina Kidričevo. Območje operacije se nahaja v vzhodnem delu severnega dela Gramoznice Pleterje, katere celotno območje  meri 23,09 ha. Na območju je predvidena ureditev površin za naravovarstveni  izobraževalni turizem, v povezavi z naravnimi površinami. Predvidena je ureditev poti in nasipov v Športno rekreacijskem centru Gramoznica Pleterje (to je: plitvine, ki omogočajo bivalen prostor dvoživkam in obvodnim rastlinam ter živalim, postavitev opazovalnice,  ureditev «Čutne poti……….).  Operacija se  izvaja  v sodelovanju z OŠ Cirkovce in Lovsko družino Boris Kidrič.

Vodilni partner Občina Kidričevo  skrbel  za materiale, storitve in opremo v operaciji, prav tako za izgradnjo poti in nasipa v Športno rekreacijskem centru Gramoznica Pleterje. Dobavil material za izdelavo čutne poti in izdelavo opazovalnice. Pripeval k vsebinam izobraževalnih tabel in brošur.

Konkretiziranje aktivnosti:

1x Nabava in plačilo: izvedba poti in nasipov

1x Nabava in plačilo  materiala za čutno pot:

1x Nabava in plačilo  materiala za opazovalnico:

1x Nabava in plačilo  5 informacijskih tabel z lesenim drogom

1x Plačilo tiska 1000 brošur

Lovska družina Boris Kidrič Kidričevo bo prispevala k operaciji z izdelavo in montažo opazovalnice

OŠ Cirkovce bo vzpostavila, izdelala in uredila »Čutno pot

Konkretiziranje aktivnosti:

1x izdelava čutne poti,

1x tehniški dan ( dan izdelava čutne poti),

1x izdelava 30 komadov tablic s piktogrami za naloge ob čutni poti,

1x vsebina za brošuro,

1x vsebina za izobraževalne table,

1x prevodi v angleščino in nemščino.